Legal Notice ประกาศตามกฎหมาย

การรักษาความลับ

การเชื่อมโยง
VALCENA ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตัวเองดังนั้นจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาได้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งาน

ผู้จัดพิมพ์
VALCENA

หมายเลขทะเบียน - ทะเบียนการค้าของกรุงปารีส: 489 786 087
สำนักงานใหญ่: VALCENA, 12 rue de la paix - 75002 Paris ปารีสฝรั่งเศส
โทรศัพท์: + 33 (0) 4 72 83 87 00
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ : Mr Pascal BLACHE

ข้อสังเกตู
KYANITE
www.valcena.com เว็บไซด์นี้จัดทำโดย KYANITE
สำเนาและการโอนย้ายรหัสนี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจถูกฟ้องร้องได้
โทรศัพท์: + 33 (0) 6 51 12 34 24
โฮสติ้ง
OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. ประเทศฝรั่งเศส